Avís Legal

TITULAR DE LA WEB
Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web www.espaiobertlaserra.org, titularitat i propietat de la cooperativa ESPAI OBERT LA SERRA, EOS SCCL amb domicili social a Camí del Montgrós s/n, 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).

US DE LA WEB
L’accés i ús de la Web implica acceptació expressa i plena de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en aquest Avís Legal.

L’usuari es compromet a a fer ús de la web, tant del seu contingut com dels serveis que ofereix, de forma adequada. Aquesta obligació significa utilitzar la pàgina d’acord amb la legislació que li sigui d’aplicació i, a no utilitzar la pàgina per activitats il·lícites o contràries a la bona fe o a l’orde públic. Els usuaris per tant, accedeixien a la pàgina web de forma lliure i gratuïta, si bé el Centre Infantil ESPAI OBERT LA SERRA es pot reservar el dret de limitar l’accés a determinats continguts de la pàgina exigint el registre de les dades de l’usuari per tal que accedeixi a determinats continguts.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS
Els continguts d’aquesta Web tenen como a finalitat informar als usuaris del funcionament i els serveis que ofereix la Espai Obert LA SERRA.

Queda prohibit l’us dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació que no sigui la pròpia de Espai Obert LA SERRA.
Espai Obert LA SERRA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pogués accedir per enllaços o buscadors de la pròpia pàgina. L’existència de links, és a dir, l’accés en altres pàgines no suposa l’existència d’acords, recomanacions, promocions ni conformitat per part de Espai Obert LA SERRA, de tot el contingut d’aquestes, així com dels serveis o productes que es puguin enllaçar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB
Espai Obert LA SERRA ostenta la titularidad d’aquesta web. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que hi ha a la web estan legalment registrats i reservats, de manera que l’accés a la pàgina o la seva utilització per part de l’usuari no ha de considerar-se com l’atorgament de cap llicencia d’ús o dret sobre qualsevol actiu d’aquesta. Els usuaris de la pàgina web sols podran fer un ús privat, personal o pofessional dels continguts de la pàgina i queda totalment prohibit la utilització de la pàgina web o algun dels seus elements, com textes o fotografies, amb fins comercials o il·lícits.

Està prohibit qualsevol acte de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Espai Obert LA SERRA. Els noms comercials, marques o signes distintius que ostenta la web estan registrats i protegits per Llei.

Espai Obert LA SERRA no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de la pàgina per part de tercers i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB
Espai Obert LA SERRA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web site, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS
Espai Obert LA SERRA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys que es puguin causar a terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de Espai Obert La Serra.

Espai Obert LA SERRA també s’exonera de tota responsabilitat davant danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, els defectes i les omissions en la informació que Espai Obert LA SERRA facilita quan procedeixi de fonts alienes.

NAVEGACIÓ WEB (COOKIES)
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític del web proporcionat per Google, Inc. («Google“). Google Analytics utilitza les “cookies”, que són arxius de texte que s’instal·len a l’ordinador i que fan possible l’anàlisi del comportament dels usuaris a Internet. La informació que genera la cookie sobre l’ús que realitza l’usuari de la pàgina web es transmet i s’emmagatzema generalment en els servidors de Google d’EEUU. En el cas d’activar l’opció de la IP anònima a la página web, la direcció IP no apareixerà completa dins dels països de la Unió Europea o a la resta de països que així ho hagin acordat dins de l’espai econòmic de la Unió Europea. Només excepcionalment es transmetrà la direcció IP complerta a un servidor de Google a EEUU i una vegada allà es farà més curta. Únicament amb l’autorització de l’usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació amb la finalitat de valorar el comportament de l’usuari a la pàgina web, generar informes sobre les activitats de la web i oferir al titular de la pàgina serveis relacionats amb l’us de la web i d’Internet. La direcció IP transmesa pel seu navegador en el marc de Google Analytics no s’associarà amb altres dades de Google. L’usuari pot evitar emmagatzemar cookies configurant el navegador corresponent de manera que no s’emagatzemin les cookies. Aquesta configuració pot afectar a la plena funcionalitat de la pàgina web. L’usuari també pot evitar el risc de les dades generades per les cookies i relacionades amb l’us de la pàgina web (inclosa la direcció IP), així com el processament d’aquests amb la descarga i instal·lació al següent plugin pel navegador disponible a través d’aquest link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout