Qui som?

Espai Obert la Serra Cooperativa Catalana Limitada (EOS SCCL), és una cooperativa integral d’Ensenyament, de consumidores i usuàries i de treball associat (famílies, mestres i professionals), sense ànim de lucre, creada el 2013. 

L’objectiu principal de la Cooperativa és gestionar i administrar empresarialment l’escola i, per tant, tenir cura de proporcionar els mitjans i recursos necessaris per a poder desenvolupar la tasca docent i educativa. 

El nostre col·lectiu mixt unifica esforços per impulsar l’escola i vetlla pel compliment de l’ideari pedagògic que configura el Projecte Educatiu del Centre (PEC),  basant-se en la proposta al voltant de la qual es va constituir la Cooperativa: promoure i facilitar una educació, pedagogia i escola respectuosa i transformadora, en l’àmbit de l’educació viva i activa. 

La cooperativa també ofereix serveis i activitats socials pròpies de l’àmbit sociocultural, educatiu i del lleure, ajudant, específicament, als infants i a les seves famílies a créixer en tota la seva plenitud personal, potenciant l’estudi i coordinació de les accions més adients pel seu desenvolupament, la formació d’educadors i educadores i la informació i publicació de matèries especialitzades que fomenten una major sensibilització social en aquests àmbits. 

D’aquesta manera, la cooperativa s’encarrega de gestionar els següents serveis: 

 • l’escola pròpiament, en horari de 9h a 14h
 • l’espai d’acollida de 8h a 9h
 • l’espai migdia de 14h a 16h, 
 • les activitats extraescolars
 • els cursos de formació, tallers i xerrades que oferim des del nostre centre

Com funcionem?

Ens organitzem al voltant d’un sistema que hem generat: el TC (Treball No Remunerat), que és la feina que els socis consumidors fem periòdicament a l’escola a canvi d’una quota més accessible. Passem moltes hores a organitzar aquest treball i fer que funcioni el millor possible des de les següents comissions:

 • Comissió d’adequació d’espais
 • Comissió de comunicació
 • Comissió econòmica
 • Comissió informàtica
 • Comissió pedagògica
 • Comissió de serveis
 • Comissió de socis
 • Comissió de TC

Hi ha dos tipus de quota TC:

 • Quota TC de Treball. Cada família s’apunta com a mínim a una comissió i hi fa una aportació de 18 hores trimestrals. És una aportació clau de cada sòcia i la implicació de cadascú, un element imprescindible. 
 • Quota TC de Pagament: el soci consumidor pot optar per pagar aquestes 72 hores en comptes de treballar-les. L’aportació econòmica es destina íntegrament a la contractació de serveis i recursos per a l’escola.

Des de qualsevol de les dues modalitats, la feina TNR és capital pel bon funcionament de la cooperativa: és una aportació clau de cada família i una manera d’estar implicats en l’escola dels nostres infants.

Any rere any seguim creixent i consolidant el nostre model, i comptant amb persones noves que es vulguin afegir al nostre camí.

Els principals òrgans de govern de la cooperativa són:

 • L’Assemblea General: és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat dels socis. Està formada per Socis Consumidors i Socis Treballadors. L’assemblea escull els membres del Consell Rector i ratifica al/la director/a.  El Consell Rector (CR) convoca l’Assemblea General ordinària un cop a l’any. Les funcions principals són: examinar la gestió efectuada pel CR; aprovar si és procedent els comptes i balanços; acordar la distribució d’excedents i de possibles pèrdues i decidir sobre els plans de gestió en exercicis successius. Quan ho considera necessari, el CR pot convocar altres Assemblees extraordinàries. Normalment en fem una o dues a l’any. 
 • El Consell Rector (CR): és l’òrgan d’administració i representació de la Cooperativa. Està format, com a mínim per un Soci Consumidor i un Soci Treballador de l’Equip Directiu. Pot tenir de 3 a 7 membres i ha de tenir els càrrecs de president/a, secretari/a i vocal/s. El CR és qui, amb les aportacions de l’Equip Directiu, defineix les tasques necessàries pel funcionament de l’escola, no contractades, i les delega a les comissions corresponents.