El projecte

L’escola Espai obert la Serra és un projecte emergent i en expansió. Estem compromesos amb la investigació per la renovació i innovació pedagògica i oferim una proposta educativa basada en la interdisciplinarietat. 

Els inputs d’informació provinents d’arreu del món als que està sotmesa la societat actual no signifiquen ni aporten, necessàriament, més coneixement. Sota el nostre criteri el que sí exigeix aquesta circumstància de vida, a nivell personal i social, és la preparació necessària per poder comprendre, triar, assimilar i saber processar aquesta informació. 

Un dels nostres objectius pedagògics és el de promoure accions educatives en aquest àmbit, oferint les eines i l’acompanyant en la discriminació i l’ordenació corresponent d’aquesta informació, per tal d’incidir en la creació de conceptes i coneixements que facilitin la formació de persones crítiques davant d’aquesta societat de la informació, que per altra banda està en continua transformació. 

Per això, entre altres, el nostre projecte pedagògic es basa en els criteris que proposa i promou l’educació viva i activa, per una educació respectuosa i transformadora. 

L’educació viva és una pràctica pedagògica que té com a objectiu garantir que els processos d’aprenentatge dels infants es desenvolupin respectant el principi d’autonomia i investigació, l’autoregulació, la necessitat de moviment i joc i la necessitat de vinculació i pertinença. 

Un resum clar seria que el nostre objectiu educatiu, principal, és afavorir que l’infant es converteixi en agent actiu i protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, en un entorn i espais d’aprenentatge preparats per facilitar la lliure circulació. 

Lliure circulació

La proposta de lliure circulació a l’escola, pels diferents espais d’aprenentatge, és un dels nostres trets diferencials, tant per l’etapa d’infantil com per l’etapa de primària.

Aquesta proposta, bo i que és molt àmplia, està condicionada per les situacions en què l’infant ha de respectar els horaris generals, establerts a l’escola i les normes de convivència amb els seus iguals i els adults així com les normes i límits en relació amb l’espai que habita i explora i el material que utilitza i ha de cuidar. A partir de l’etapa de primària els infants comencen a conjugar aquesta llibertat amb les responsabilitats que van escollint i adquirint en relació amb els seus aprenentatges. Aquesta estructura queda recollida en un horari personalitzat que cada infant confecciona a l’inici de curs, amb el seu tutor/a i que va modificant-se en funció dels seus interessos i compromisos.

Els aprenentatges

A la nostra escola promovem un aprenentatge i un saber útils, que puguin sostenir-se en el temps i arrelar en un terreny adobat per la curiositat, l’elecció, la investigació, la concentració, el desig i la imaginació, fruit de la seguretat i la comprensió que et facilita la vivència de les experiències escollides i compartides de manera que els infants vegin una relació i una continuïtat en el seu procés d’aprenentatge en la seva vida, amb i més enllà de l’escola.

Tant a l’etapa d’infantil com a la de primària partim d’un aprenentatge significatiu per la qual cosa tenim en compte i respectem els aprenentatges integrats prèviament, amb els que cada infant arriba a l’escola. Un altre dels nostres objectius principals, pedagògics i educatius, és el d’afavorir l’autonomia i la pròpia autoregulació de l’infant, entenent-les com un procés necessari que facilita una forma individual i pròpia de pensar, decidir i actuar.

En aquest desplegament dels aprenentatges acompanyem als infants perquè participin i s’involucrin plenament, també, en el procés d’autoavaluació d’ells mateixos. Desenvolupar aquesta competència és essencial per esdevenir més autònom i créixer en maduresa cognitiva. Aprendre a aprendre, aprendre a detectar en quin punt està cada un dels infants en relació amb l’aprenentatge escollit, prendre consciència de com està aprenent. Aprendre a detectar si necessita cercar eines i recursos nous i aprendre a detectar també les dificultats i les solucions pròpies que li permetin assolir els seus objectius, en relació amb els aprenentatges, d’una manera satisfactòria.

Aquest itinerari d’aprenentatge queda recollit, al llarg del curs en un tipus de documentació interna concreta. Aquesta informació s’obté i organitza amb l’infant, al llarg del curs, amb el suport i acompanyament del tutor i la família, mitjançant les tutories individuals.

Els espais d’aprenentatge

L’escola Espai obert la Serra és un projecte emergent i en expansió. Estem compromesos amb la investigació per la renovació i innovació pedagògica i oferim una proposta educativa basada en la interdisciplinarietat. 

Els inputs d’informació provinents d’arreu del món als que està sotmesa la societat actual no signifiquen ni aporten, necessàriament, més coneixement. Sota el nostre criteri el que sí exigeix aquesta circumstància de vida, en l’àmbit personal i social, és la preparació necessària per poder comprendre, triar, assimilar i saber processar aquesta informació. 

Els espais d’aprenentatge estan organitzats perquè esdevinguin agents facilitadors i promotors dels diferents aprenentatges i també estan dissenyats i preparats amb diversitat de materials oberts, estructurats i no estructurats i amb diferent tipus de propostes per tal de facilitar la part d’investigació i aprenentatge autònom de manera que es puguin donar resposta als interessos i necessitats dels infants, tenint en compte i respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i les diferents etapes.

Aquests espais són flexibles, canvien i es modifiquen, transformen i actualitzen permanentment, per tal d’anar-los adaptant als requeriments educatius i pedagògics del moment. També estan preparats per cobrir les necessitats de moviment, de relaxació, d’intimitat, de treball individual i de treball en petit i gran grup.

Les investigacions i les diferents activitats d’aprenentatge es desenvolupen en espais exteriors i interiors, tant a l’espai d’infantil com a l’espai de primària. En l’exterior més proper els infants disposen d’espais pel joc lliure no estructurat o semiestructurat, espais per al joc: en grup, per compartir l’esmorzar, etc. En l’interior, els espais s’han estructurat de manera que es pugui donar resposta a les necessitats d’aprenentatge dels infants, amb coherència amb la nostra proposta de centre i el nostre currículum intern.

Aquest «mapa» recull, de manera sintetitzada, el currículum intern. Aquesta informació és fruit de la «fusió» i unificació dels nostres objectius i plantejaments pedagògics estructurals amb el currículum oficial de l’etapa d’infantil i l’etapa de primària. És el punt de partida a partir del qual s’han anat confeccionant els documents posteriors.

A l’escola, actualment, hi ha preparats pels infants els següents espais:

Espai de comunicació Espai matemàtic Espai de coneixement del món
Espai de teatre, música i moviment La fusteria El taller
La biblioteca Espai de creativitat i expressió plàstica Espai simbòlic
Espai del migdia L’exterior i el laboratori Espai d’acollida

Relacions i l’ambient

A l’escola ens esforcem per cultivar i teixir un ambient que afavoreix un intercanvi relacional interessant i nutritiu entre l’equip, els infants i les famílies, considerant la nostra escola com un espai de convivència confiable, proper i socialitzador per als infants.

La cura i l’acompanyament del desenvolupament relacional i social del grup d’infants és un altre dels punts forts del projecte, en l’àmbit dels aprenentatges.

El desenvolupament relacional i social afavoreix que els infants puguin teixir vincles, relacions properes i segures amb els iguals i adults, i que puguin experimentar, regular i expressar emocions i sentiments explorant l’entorn i aprenent en el context de la família, de l’escola i de la comunitat. La possibilitat de poder establir, d’una manera àmplia, el diàleg que sorgeix de la dansa en la interacció entre el món extern i el món intern de l’infant li aporta seguretat i el capacita per anar-se submergint i avançant en aprenentatges més complexos, associats a altres competències.

Fomentar un clima de seguretat, respecte i confiança on els infants puguin expressar i compartir les seves opinions, emocions i aprofitar els conflictes com a oportunitats d’analitzar les maneres d’expressar els propis interessos i necessitats, posant èmfasi en el respecte envers un mateix i els altres, són també dos dels nostres objectius pedagògics i educatius fonamentals a l’escola. 

També cuidem i acompanyem molt de prop el període de vinculació i d’adaptació de l’infant a l’escola. En aquest sentit és fonamental i imprescindible la implicació de la família, tot el temps que dura aquest procés.

L’equip humà

L’escola ha nascut, es desenvolupa i avança gràcies a la motivació, les aportacions i la implicació de tot l’equip humà que la “subjecta” i la fa créixer.

Som un grup de treball: soci consumidor-famílies i soci treballador-equip pedagògic i col·laboradors voluntaris, que avancem plegats, dia a dia, per tal que es concreti, a la pràctica, l’ideari de l’escola.

Amb il·lusió, empenta, força, paciència, confiança i amb molta intensitat vivim i compartim plegats aquesta experiència educativa. Cadascú de nosaltres ocupa un lloc important en aquest gran grup de treball que s’esforça moment a moment en millorar, estabilitzar i consolidar el projecte.

L’equip pedagògic

L’equip pedagògic base s’implica i participa plenament en l’acompanyament dels processos d’aprenentatge dels infants per tal de garantir que es respectin els ritmes en relació amb l’autoregulació i l’autonomia i facilitar un aprenentatge més vivencial i propi en qualsevol àmbit i tipus de competència en el marc d’una educació viva, respectuosa i transformadora.

Els membres de l’equip directiu, cada un en el marc de les seves funcions, són responsables de la creació i la implantació del projecte pedagògic i educatiu del centre garantint i preservant la seva implementació i aplicació.

Les famílies

Les famílies són un pilar fonamental pel desenvolupament del projecte. Participen de la proposta pedagògica oferint el seu suport i sabers per compartir amb els infants i s’impliquen plenament amb el seu esforç i participació per sostenir l’estructura. Sense aquest treball tan intens i de completa coordinació, amb l’equip directiu i pedagògic de l’escola, la proposta no seria sostenible.

Trobades pedagògiques

Les trobades pedagògiques són moments d’encontre famílies-equip que possibiliten vehicular informació relacionada amb el funcionament de l’escola o amb qüestions i dubtes pedagògics concrets. Les reunions pedagògiques es fan conjuntes: infantil i primària.

Oferta educativa

L’escola Espai Obert La Serra és una petita comunitat educativa que acull les etapes d’infantil i primària, amb una ràtio general de 120 infants.

COMUNITAT DE PETITS
Educació infantil de segon cicle: P3, P4 i P5.
Infants de 3 a 6 anys. Amb capacitat per a 30 places.

COMUNITAT DE MITJANS I GRANS
Educació primària: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.
Infants de 6 a 12 anys. Amb capacitat per a 90 places.

 

Des del curs 2015-16 la nostra escola està reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Som una de les primeres escoles vives a Catalunya legalment autoritzada per educació infantil i primària. Podeu consultar aquí la resolució

Matrícula viva

El métode de matrícula viva ofereix la possibilitat de poder fer la inscripció per a la incorporació a l’escola  en qualsevol moment del curs escolar, independentment del període establert de matriculació.

Si en el moment de la vostra sol.licitud no hi ha places, podreu romandre inscrits a la llista d’espera corresponent i en el moment en el qui hi hagi plaça us contactarem.

Les places s’adjudiquen respectant rigorosament l’ordre de la llista d’espera, tenint en compte les necessitats del moment de l’escola.

Per ampliar aquesta informació i per consultes relacionades amb l’import de la matriculació i de la quota escolar cal contactar amb secretaria de l’escola.

Horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de les 9h a les 13h al telèfon 938 964 488

També podeu adreçar la vostra petició a l’adreça de correu secretaria@espaiobertlaserra.org i us atendrem al més aviat possible.